Hãy liên hệ với chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn (Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Trung, Tiếng Nhật)
Chúng tôi có chuẩn bị sẵn「Câu hỏi thường gặp」.Vui lòng kiểm tra tại đây.

Tình trạng đăng ký(Bắt buộc)
Trước khi đăng kýSau khi đăng ký
Họ Tên (Bắt buộc) ※Chỉ chữ tiếng Anh
Địa chỉ thư điện tử (Bắt buộc)
Số điện thoại của
ID khách hàng(Bắt buộc)

※5 số cuối của thẻ ngoại kiều+5 số cuối của hộ chiếu(Ví dụ hướng dẫn cách ghi:012AB56789)

Chọn các sản phẩm cần đặt câu hỏi(Bắt buộc)
(Có thể chọn nhiều lần)
SIM dataWifi cầm tay
Hạng mục câu hỏi(Bắt buộc)
(Có thể chọn nhiều lần)
Về chi phíVề đăng ký/ Hủy hợp đồngVề các loại cài đặtVề nhận hàngVấn đề khác
Nội dung câu hỏi (bắt buộc・Dưới 500 chữ)
Đồng ý với chính sách bảo mật
Đồng ý