Bước1 Đăng ký sản phẩm

1. Data SIM
2. Wifi cầm tay

Hãy lựa chọn sản phẩm yêu thích được ghi ở bên trên

Bước2 Hướng dẫn dãy số SmartPit qua thư điện tử

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn dãy số SmartPit để thanh toán tại cửa hàng tiện lợi qua địa chỉ email bạn đã đăng ký trong mẫy đơn đăng ký.
※ SmartPit là dịch vụ có thể thanh toán tiền ở các cửa hàng tiện lợi không cần có hóa đơn thanh toán một cách an toàn, tiện lợi khi bạn mua hàng qua mạng vv.

Bước3 Thanh toán tiền tại các cửa hàng tiện lợi

Hãy mang dãy số SmartPit ra cửa hàng tiện lợi gần nhất để thanh toán.

Bước4 Sản phẩm tới

Chúng tôi sẽ gửi đến địa chỉ ghi trong đơn đăng ký.

Phí gửi : miễn phí

※Sau khi gửi tiền, thiết bị sẽ được gửi sau 3 đến 6 ngày làm việc.

Sau khi nhận được hàng, có thể sử dụng ngay.

◆Một bộ thiết bị cung cấp

・Sản phẩm (Đã có SIM)
・Bộ đổi nguồn AC
・Bản hướng dẫn hạng mục quan trọng